x 

Daně

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Optimalizací daňové povinnosti umíme dosáhnout daňové úspory a minimalizovat tak daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce atd.

Daňové poradenství obsahuje

  • komplexní účetní a daňový servis
  • optimalizace daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem
  • program daňových úlev a slev na dani
  • efektivní metodika vedení účetnictví
  • zpracování postupů účtování
  • Auditorské služby (V případě potřeby)
  • příprava podkladů k finančním kontrolám
  • zastupování při jednání s úřady
  • zajistění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
  • v případě složitých účetních postupů zajistíme odborné konzultace s více daňovými poradci či auditorem
Itcon.cz

Jsme léty prověření profesionálové v oboru IT

Itcon.cz

Využíváme moderní technologie na reálné projekty

Itcon.cz

Za námi je více než 100 dokončených projektů

Novinky

Naše vize kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“
Informace o nasich projektech