x 

Projektové řízení

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (IPMA, PRINCE2)

  • Posouzení stavu projektového řízení

  • Pomůžeme vytvořit plány projektů a multiprojektů

  • Identifikaci a řízení rizik na projektech

  • Formování projektových týmů

  • Řízení projektů a multiprojektů

  • Koučování manažerů projektů a koučování projektových týmů

  • Zavedení systému plánování a řízení projektů

 

Posouzení stavu projektového řízení

Provedeme audit neúspěšného nebo problematického projektu a vypracujeme hodnotící zprávu, nebo audit využijeme jako podklad pro realizaci koučovacího kurzu řízení projektů. V případě zvolení druhé varianty je koučovací kurz zaměřen tak, aby postupně dovedl účastníky k uvědomění si klíčových otázek projektového řízenía důležitosti jejich dodržování na příštích projektech.

Pomůžeme vytvořit plány projektů a multiprojektů

Pomůžeme Vám sestavit plán projektu tak, aby se podle něj dal projekt řídit, obsahoval akce eliminující možná rizika, byl dobrým podkladem pro koordinaci zdrojů podílejících se na více projektech a nebyl několik dní po zahájení projektu jen cárem papíru.

Identifikaci a řízení rizik na projektech

Naši konzultanti Vám pomohou identifikovat a kvantifikovat možná rizika a společně s Vámi pomohou upravit plány projektu tak, aby v nich byl obsažen aspekt eliminace identifikovaných rizik. Pokud již projekt realizujete, pomohou Vám i při operativním řízení rizik projektu.

Formování projektových týmů

Základem úspěšné realizace projektu je sehraný tým. Stejně jako ve sportu platí, že úspěšný tým je tvořen zejména sehraným kolektivem, který má společně sdílený cíl a každý z členů hraje pro tým. Proto je potřeba při sestavování každého projektového týmu věnovat čas a energii jeho zformování. Všichni musí sdílet společný cíl, vědět proč je ho třeba dosáhnout a jaká je jejich role v projektovém týmu. Co se od nich očekává. K tomu Vám pomůžeme.

Řízení projektů a multiprojektů

Jako součást celého komplexu služeb v oblasti projektového řízení, nebo i samostatně, lze využít našich odborníků při řešení problémů s řízením projektů. Náš odborný a metodický dohled pomůže Vašemu projektovému manažerovi i realizačnímu týmu činit taková rozhodnutí, která povedou k úspěšnému dokončení projektu. Můžete také využít schopností našich konzultantů přímo v realizačních týmech jako projektových manažerů.

Koučování manažerů projektů a projektových týmů

Realizace projektů a multiprojektů vyžaduje od projekt manažera řadu zodpovědných a kritických rozhodnutí při neúplné informaci. V této situaci Vám pomůžeme v rozhodovacím procesu snížit nejistotu.

Zavedení systému plánování a řízení projektů

Plánovat a řídit projekty tak, aby se navzájem neohrožovaly přetěžováním klíčových zdrojů a vzájemně se podporovaly, znamená zavést jednotný systém plánování a řízení projektů - projektovou kancelář. V podstatě se jedná o vytvoření dvoustupňového řízení projektů, kde druhý stupeň řízení určuje pravidla hry a řeší meziprojektové souvislosti, zejména sdílení zdrojů.

 

Itcon.cz

Jsme léty prověření profesionálové v oboru IT

Itcon.cz

Využíváme moderní technologie na reálné projekty

Itcon.cz

Za námi je více než 100 dokončených projektů

Novinky

Naše vize kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“
Informace o nasich projektech