x 

ŠKOLENÍ

MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ

  • Rychlé ovládnutí nově akvírovaných firem Unifikace procesů při fůzi
  • Růst firmy - přechod z "emocionálního" na "procesní" řízení
  • Reporting efektivity firmy, jeho vazba na KPI a motivaci a hodnocení pracovníků
  • Příprava přechodu od Insourcingu k Outsourcingu a nebo opačně
  • Optimalizace a řízení dodávek podpůrných služeb - IT, logistika, nákup, facility, doprava, HR
  • Školení ITIL® dle normy ISO/IEC 20000
  • Vytváření procesů řízení dodavatelů
  • Vytváření procesů efektivního řízení IT služeb (ITSM - IT Service Management)
  • ORACLE DATABÁZE - správa, optimalizace, zálohování, migrace

 

Spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým v Praze

Itcon.cz

Jsme léty prověření profesionálové v oboru IT

Itcon.cz

Využíváme moderní technologie na reálné projekty

Itcon.cz

Za námi je více než 100 dokončených projektů

Novinky

Naše vize kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“
Informace o nasich projektech