x 

Účetnictví

Vedení účetnictví

Poskytujeme komplexní servis v oblasti vedení účetnictví pro tuzemské a zahraniční pravnické i fyzické osoby dle platných právních norem a předpisů, včetně vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Dále se naše služby     specializují také na daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech podnikání právnických osob. Máme dlouholeté zkušenosti ve vedení účetnictví pro všechny obory podnikání a služeb.

Naše služby přizpůsobujeme veškerým specifickým potřebám našich klientů. Komunikujeme také za klienty s jednotlivými úřady a šetříme tak jejich čas. Připravíme pro Vás takovou kombinaci služeb, která bude co nejlépe odpovídat Vašim požadavkům.

Zpracování a vedení účetnictví obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka
 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací
 • aktuální přehledy pohledávek a závazků
 • příprava platebních příkazů
 • zaúčtování mezd
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů
 • inventurní zápisy
 • skladové hospodářství
 • zpracování přiznání k DPH dle období
 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
 • příprava podkladů pro DPPO
 • cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné
 • výdaje na auto/referenční re­žim

Související činnosti

 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování a vyhotovení Přiznání daně z příjmu právnických osob včetně příloh
 • zpracování pravidelných účetních přehledů
 • zpracování podkladů pro bankovní ústavy

Výkaznictví a reporting

 • standardní reporting z účetního systému
 • zpracování podkladů pro reporting
 • reporting dle zadání klienta (podklady či sestavy dle požadavků klienta)
 • zpracování a podání Intrastat výkazů
 • zpracovánía podání statistických výkazů ČSÚ
   
Itcon.cz

Jsme léty prověření profesionálové v oboru IT

Itcon.cz

Využíváme moderní technologie na reálné projekty

Itcon.cz

Za námi je více než 100 dokončených projektů

Novinky

Naše vize kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“
Informace o nasich projektech