Quality Lead Management (QLM)

Představení společnosti jako Poskytovatele služeb PROJEMTOVÉHO MANAGEMENTu

Naše vize kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“. Služby Quality Lead Managementu (QLM) je především směřována na podporu IT manažerů společností, které provozují či řídí vývoj, integraci, či implementaci různých informační systémů a služeb, včetně jejich vzájemné integrace a cítí potřebu lepšího a efektivnějšího projektového řízení těchto činností. Naše služby využívají i manažeři kvality a projektové kanceláře.

Nabízíme našim partnerům zejména služby spojené s podporou kvalitativních zlepšení procesu řízení projektových činností při integraci jednotlivých částí infrastrukturních a aplikačních řešení s ohledem na možnosti provozních požadavků ICT a business útvarů.

• Máme zejména dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení Quality Assurance, řízení dodavatelsko-odběratelských procesů v rámci komplexních dodávek a řízení jednotlivých projektů službou Quality Lead Managementu.

• Při řízení a analýze kvality dodávky řešení využíváme ověřených metrik, metodik, mezinárodní standardů a předefinovaných nástrojů podporujících plnění jednotlivých KPI's

• Postupujme podle prověřených standardů a nejlepší praxe (Best Practice) a dodržujeme jednotlivé standardy definované pomocí ISO/IEC norem.

• Poskytujeme profesionalitu a nezávislost. Pronajímáme kapacitu po dobu nezbytnou na předání know-how našim zákazníkům. Zajistíme, že budete vlastníci dodaného know-how. Tento model se plně osvědčil jak pro řízení vývojových (AMS) a  testovacích případů (test factory) v IT odděleních našich klientů.

V současné době, charakterizované DIGITALIZACÍ finálních produktů a služeb ale i interních procesů, dramaticky roste role IT departmentů. Z role podpůrných útvarů se dostávají do role klíčových útvarů, spolurozhodujících o úspěšnosti organizace.

Tato změna se nestane „sama od sebe“, je podmíněna zásadním nárůstem kompetencí i kapacit IT departmentu. Jak ukazuje následující obrázek, pracovníci IT departmentu musí získat větší povědomí o specificích, úkolech a potřebách ostatních departmentů, využívajících IT služby. Musí přijmout větší odpovědnost za úspěch svých kolegů i celé firmy, protože ten úspěch je v rozhodující míře závislý na nových IT službách. Musí začít pracovat agilně, ve společných týmech. Vedle zachování a průběžného vývoje technologických kompetencí musí růst kompetence a znalosti primárního businessu organizace a role IT v něm.