Quality Management Solution (QMS)

Představení společnosti jako Poskytovatele služeb Quality Assurance

Naše vize kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“. Služby Quality Assurance je především směřována na podporu IT manažerů společností, které provozují či vyvíjí různé informační systémy včetně jejich vzájemné integrace a cítí potřebu lepšího a efektivnějšího řízení jejich vývoje a provozu. Naše služby využívají i manažeři kvality.

Nabízíme našim partnerům zejména služby spojené s podporou kvalitativních zlepšení procesu integrace jednotlivých částí infrastrukturních a aplikačních řešení s ohledem na možnosti provozních požadavků ICT a business útvarů.

• Máme zejména dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení Quality Assurance, řízení dodavatelsko-odběratelských procesů v rámci komplexních dodávek a řízení jednotlivých projektů službou Quality Lead Managementu.

• Při řízení a analýze kvality dodávky řešení využíváme ověřených metrik, metodik, mezinárodní standardů a předefinovaných nástrojů podporujících plnění jednotlivých KPI's

• Postupujme podle prověřených standardů a nejlepší praxe (Best Practice) a dodržujeme jednotlivé standardy definované pomocí ISO/IEC norem.

• Poskytujeme profesionalitu a nezávislost. Pronajímáme kapacitu po dobu nezbytnou na předání know-how našim zákazníkům. Zajistíme, že budete vlastníci dodaného know-how. Tento model se plně osvědčil jak pro řízení vývojových (AMS) a  testovacích případů (test factory) v IT odděleních našich klientů.

V současné době, charakterizované DIGITALIZACÍ finálních produktů a služeb ale i interních procesů, dramaticky roste role IT departmentů. Z role podpůrných útvarů se dostávají do role klíčových útvarů, spolurozhodujících o úspěšnosti organizace.

Tato změna se nestane „sama od sebe“, je podmíněna zásadním nárůstem kompetencí i kapacit IT departmentu. Jak ukazuje následující obrázek, pracovníci IT departmentu musí získat větší povědomí o specificích, úkolech a potřebách ostatních departmentů, využívajících IT služby. Musí přijmout větší odpovědnost za úspěch svých kolegů i celé firmy, protože ten úspěch je v rozhodující míře závislý na nových IT službách. Musí začít pracovat agilně, ve společných týmech. Vedle zachování a průběžného vývoje technologických kompetencí musí růst kompetence a znalosti primárního businessu organizace a role IT v něm.

Změna TRADIČNÍHO na DIGITÁLNÍ IT
Transformace moderního IT

Cílem Quality Assurance je přispět ke změně „Tradičního IT“ na „Digitální IT“, vytvořit cílový operační model IT departmentu a dostat se do něj jak nejdříve je to možné.

Při své práci využíváme oborové best practices, standardy, normy či frameworky pro „Digitální IT“, díky nimž jsme schopni našim zákazníkům dodat:

  • Know how pro nastavení vhodného cílového operačního modelu IT departmentu
  • Know how pro jeho dosažení
  • Kapacity konzultantů poskytujících vzdělávání, koučing, mentoring či oponentury pro interní managery a specialisty
  • Interim managery v případě dočasného nebo trvalejšího nedostatku vhodných interních kapacit.

 

 

08.01.2020