IT Governance

& IT Governance & Quality Management

Více informací

IT Governance & Quality Assurance

ITIL®

IT4IT®

SCRUM Master™

PRINCE2®

BCM

BABOK®

DevOps®

ArchiMate®

IT Governance & Quality Assurance
Co je IT governance

IT Governance je označení přístupu a způsobu řízení IT procesů v organizaci, který slaďuje informační systém a všechny informační technologie s globální strategií organizace.

IT Governance je označení přístupu a způsobu řízení IT procesů v organizaci, který slaďuje informační systém a všechny informační technologie s korporátní strategií organizace. IT Governance v dlouhodobém horizontu zajišťuje správné cílení všech investic do informačního systému organizace díky jasně definovaným procesům posuzování všech strategických požadavků na rozvoj.

IT Governance je ve skutečnosti soubor pravidel, vztahů a procesů, které pomáhají řídit organizaci tak, aby IT v maximální míře podporovalo její strategické cíle.

Principy IT Governance je součástí rámců ITIL i COBIT.

K čemu je IT Governance v praxi?

Principy IT Governance by měly být součástí každé moderně řízené organizace. Vzhledem ke svému pojetí je fungující IT Governance primárně v odpovědnosti IT ředitele, svým rozsahem však zasahuje do práce téměř všech manažerů v celé organizaci. Její zavedení je však zejména v zájmu vlastníků, neboť zvyšuje míru ochrany investic do IT, plnění právních povinností, uchovávání dat, práci s citlivými informacemi, a snižuje celou řadu rizik (například Disaster Recovery). Zavedená IT Governance významně usnadňuje plnění požadavků zákonů jako je například Sarbanes-Oxley Act. Pokud se organizace rozhodne IT Governance zavést, nejlepším způsobem je zavést jeden z rámců ITIL nebo COBIT.

 

Související pojmy a metody:

  • COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology)
  • Informační systém podniku (Enterprise information system)
  • ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
  • ITSM (IT Service Management)
  • SOX (Sarbanes-Oxley Act)
Governance