Prince2

PRINCE2® 

Nejosvědčenější procesní a tradiční metodika pro řízení projektů

Procesní metodika se nejčastěji využívá v projektech, které mají jasně definovaný rozsah, požadavky na kvalitu, rozpočet a harmonogram. Zkrátka víte co chcete a kolik zdrojů budete investovat. Projektový manažer zde hraje klíčovou roli. Jako správce projektu je zodpovědný za plánování všech aktivit a úkolů. Certifikace máme v nejnovější verzi PRINCE2® 6th edition , ale i poslední CZ verze PRINCE2® 5th edition.