Skoleni

Námi nabízené školení:

Naším smluvním partnerem pro poskytování školení je společnost TayllorCox

Představení našeho školícího partnera

TAYLLORCOX je mezinárodně akreditovaná školící, auditorská a konzultační společnost. Dodáváme do společností know-how dle níže uvedených standardů a kompetencí z titulu:

Certifikačního orgánu se statusem: RCB (Registered Certification Bodie), tzn. disponujeme auditorským týmem pro audity standardů a certifikací:

  • IATF, TISAX, Six Sigma
  • ISO (9001, 20000-1, 22301, 27001, a další..)

Akreditované školící organizace: ATO (Accredited Training Organisation) pro školení a certifikace ITIL, ITSM, IT4IT, ISMS, Managemet of Risk, Enterprise Architecture, IT Governance, PRINCE2, Agile, Scrum, Kanban, CompTIA, ISTQB, SPICE, Hacking a další.

Akreditované konzultační společnost: ACO (Accredited Consulting Organisation) pro audit kvality projektů, programů a portfolia dle metodiky P3M3 (Project – Programme – Portfolio Maturity Model)