Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

BCM365

Metoda BCM365 (Business Continuity Management) vyhodnotí připravenost organizace na mimořádné situace, popíše stav zajištění kontinuity podnikání a navrhne efektivní opatření.

 • Vyhodnoťte připravenost své organizace na neočekávané a mimořádné situace a stav zajištění kontinuity Vašich činností.
 • Začněte svou kontinuitu systematicky plánovat, řídit a vyhodnocovat v souladu s požadavky norem ISO 22301 a 22313 a dalšími standardy a Best Practices.
 • Zjistěte, jak Vaši zaměstnanci vnímají potenciální rizika a převeďte jejich individuální znalosti a zkušenosti do celkového systému BCM.
 • Naplánujte si požadovanou racionální úroveň zajištění kontinuity chodu organizace a zpracujte plán přechodu na tuto úroveň s cílem optimálního využití Vašich zdrojů.

Analýza
současného stavu

Podle požadavků
normy ISO 22301
se provede analýza
současného stavu
zajištění kontinuity
chodu organizace

Předání výstupů
a další kroky

Prezentují se
výsledky hodnocení
pro klíčové manažery
organizace a projedná se
plán dalších kroků v BCM

Plán opatření

Zpracuje se
podrobný plán
implementace
systému BCM,
včetně následného
testování a auditování

grafický prvek

Zkušenosti
zaměstnanců

Formou interview
s vybranými zaměstnanci
se identifikuje stav
a vnímání rizik
a ohrožení

SWOT BCM

Identifikují se silné
a slabé stránky zajištění
kontinuity chodu
organizace, příležitosti,
ohrožení a rizika

Připravenost
na BCM

Identifikuje se stav
popisu procesů
a činností, potřebných
pro nastavení
systému BCM

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu (vše textově i v grafech) a plán opatření pro zajištění kontinuity činnosti organizace při mimořádných situacích
 • Interaktivní dashboard se stavem připravenosti pro krizové situace a se stavem nápravných opatření

BCM365

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

BCM365

Metoda BCM365 (Business Continuity Management) vyhodnotí připravenost organizace na mimořádné situace, popíše stav zajištění kontinuity podnikání a navrhne efektivní opatření.

 • Vyhodnoťte připravenost své organizace na neočekávané a mimořádné situace a stav zajištění kontinuity Vašich činností.
 • Začněte svou kontinuitu systematicky plánovat, řídit a vyhodnocovat v souladu s požadavky norem ISO 22301 a 22313 a dalšími standardy a Best Practices.
 • Zjistěte, jak Vaši zaměstnanci vnímají potenciální rizika a převeďte jejich individuální znalosti a zkušenosti do celkového systému BCM.
 • Naplánujte si požadovanou racionální úroveň zajištění kontinuity chodu organizace a zpracujte plán přechodu na tuto úroveň s cílem optimálního využití Vašich zdrojů.
grafický prvek
ikona

Analýza
současného stavu

Podle požadavků normy ISO 22301 se provede analýza současného stavu zajištění kontinuity chodu organizace

ikona

Zkušenosti
zaměstnanců

Formou interview s vybranými zaměstnanci se identifikuje stav a vnímání rizik a ohrožení

ikona

SWOT BCM

Identifikují se silné a slabé stránky zajištění kontinuity chodu organizace, příležitosti, ohrožení a rizika

ikona

Připravenost
na BCM

Identifikuje se stav popisu procesů a činností, potřebných pro nastavení systému BCM

ikona

Plán opatření

Zpracuje se podrobný plán implementace systému BCM, včetně následného testování a auditování

ikona

Předání výstupů
a další kroky

Prezentují se výsledky hodnocení pro klíčové manažery organizace a projedná se plán dalších kroků v BCM

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu (vše textově i v grafech) a plán opatření pro zajištění kontinuity činnosti organizace při mimořádných situacích
 • Interaktivní dashboard se stavem připravenosti pro krizové situace a se stavem nápravných opatření

BCM365

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON