Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

BIM365

Metoda BIM365 vyhodnotí vyspělost v digitalizaci stavebnictví a připravenost na nasazení BIM (Building Information Modeling / Management) v komerčních organizacích i orgánech veřejné správy.

 • Vyhodnoťte si objektivně svou současnou připravenost na implementaci metody BIM a na splnění legislativních požadavků spojených s digitalizací ve stavebnictví.
 • Začněte implementaci BIM systematicky měřit a řídit pomocí výkonových indikátorů BMI (BIM Maturity Index), protože „co neměřím, to neřídím“.
 • Zjistěte, jak jsou Vaši zaměstnanci s metodou BIM ztotožněni. Zahajte jejich systematický rozvoj a využijte optimálně jejich potenciál.
 • Naplánujte si cílový stav rozvoje BIM a digitalizace stavebních procesů, nadefinujte plán rozvoje a pravidelně měřte svůj pokrok a efektivitu vynakládaných zdrojů.

Vyhodnocení
stávajících BMI

Nastaví se
komplexní systém
indikátorů BMI
a vyhodnotí se
jejich současný stav
a stav digitalizace oblasti
stavebnictví

Předání výstupů
a další kroky

Prezentují se výsledky
hodnocení pro skupiny
manažerů i techniků,
odladí se konkrétní
další kroky pro rozvoj BIM

Plán rozvoje

Zpracuje se harmonogram
implementace BIM a plán
naplnění zákonných
požadavků a standardů

grafický prvek

Názory
zaměstnanců

Dotazníkovým
průzkumem ztotožnění
zaměstnanců se
zaváděním BIM
a s digitalizací
stavebních činností

SWOT BIM

Identifikují se silné
a slabé stránky
organizace v oblasti BIM
a digitalizace,
příležitosti, ohrožení
a rizika

Připravenost
a cílová BMI

Identifikuje se stupeň
připravenosti organizace
na nasazení BIM a cílová
BMI (i ve vazbě na
legislativu)

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be připravenosti na digitalizaci stavebnictví a BIM (textově i graficky)
 • Interaktivní dashboard zavádění BIM v organizaci
 • Systém výkonnostních indikátorů BMI pro objektivní hodnocení stavu a rozvoje digitalizace

BIM365

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

BIM365

Metoda BIM365 vyhodnotí vyspělost v digitalizaci stavebnictví a připravenost na nasazení BIM (Building Information Modeling / Management) v komerčních organizacích i orgánech veřejné správy.

 • Vyhodnoťte si objektivně svou současnou připravenost na implementaci metody BIM a na splnění legislativních požadavků spojených s digitalizací ve stavebnictví.
 • Začněte implementaci BIM systematicky měřit a řídit pomocí výkonových indikátorů BMI (BIM Maturity Index), protože „co neměřím, to neřídím“.
 • Zjistěte, jak jsou Vaši zaměstnanci s metodou BIM ztotožněni. Zahajte jejich systematický rozvoj a využijte optimálně jejich potenciál.
 • Naplánujte si cílový stav rozvoje BIM a digitalizace stavebních procesů, nadefinujte plán rozvoje a pravidelně měřte svůj pokrok a efektivitu vynakládaných zdrojů.
grafický prvek
ikona

Vyhodnocení
stávajících BMI

Nastaví se komplexní systém indikátorů BMI a vyhodnotí se jejich současný stav a stav digitalizace oblasti stavebnictví

ikona

Názory
zaměstnanců

Dotazníkovým průzkumem ztotožnění zaměstnanců se zaváděním BIM a s digitalizací stavebních činností

ikona

SWOT BIM

Identifikují se silné a slabé stránky organizace v oblasti BIM a digitalizace, příležitosti, ohrožení a rizika

ikona

Připravenost
a cílová BMI

Identifikuje se stupeň připravenosti organizace na nasazení BIM a cílová BMI (i ve vazbě na legislativu)

ikona

Plán rozvoje

Zpracuje se harmonogram implementace BIM a plán naplnění zákonných požadavků a standardů

ikona

Předání výstupů
a další kroky

Prezentují se výsledky hodnocení pro skupiny manažerů i techniků, odladí se konkrétní další kroky pro rozvoj BIM

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be připravenosti na digitalizaci stavebnictví a BIM (textově i graficky)
 • Interaktivní dashboard zavádění BIM v organizaci
 • Systém výkonnostních indikátorů BMI pro objektivní hodnocení stavu a rozvoje digitalizace

BIM365

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON