Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

Business Continuity Management

https://itcon.cz/wp-content/uploads/2021/09/Obr_BCM-scaled.jpg
Ze strategického hlediska se Business Continuity Management (zajištění kontinuity podnikání) zaměřuje zejména na minimalizaci finančních i jiných negativních dopadů v případě neočekávaných situací a havárií. Naše společnost ve svých projektech BCM striktně postupuje podle norem ISO 22301 a podle respektovaných Best Practices.
BCM přináší zvyšování efektivity a vytváření konkurenční výhody s pomocí Business Continuity plánů. Také se pomocí dobře nastavených plánů a metodik what-if dá simulovat, jak je daná organizace připravena na neočekávané změny ve své organizaci.

Business Continuity Management je komplexní proces řízení kontinuity činností. BCM dle ISO 22301 identifikuje potenciální hrozby pro organizaci a jejich dopad na chod organizace. Business Continuity Management Framework pomáhá budovat flexibilní a přitom efektivní styl řízení procesů, které ochrání zájmy zainteresovaných stran, stejně tak i klíčových aktiv společnosti.

Proč “Business Continuity Plan” a jak ho uvést do praxe:

Víte, jak snadné je ochromit chod organizace? Stačí výpadek telekomunikační sítě. Ten příklad má pro organizaci často fatální důsledky nejenom z důvodu nedostupných telefonů, nefunkční internetové sítě.

Budete v této situaci čekat, až operátor zjistí v čem je problém a sjedná nápravu? Nebo máte vytvořený Business Continuity Plán, díky kterému váš Business can continue?

Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti organizace. Mezi nejčastější rizika se řadí přírodní katastrofy / extrémní počasí, IT a telco výpadky, kybernetické útoky, výpadky elektrické sítě. Situaci navíc komplikuje nárůst počítačové kriminality.

Každý manažer, vedoucí, ředitel by měl mít odpovídající znalost v oblasti Business & Continuity. Naše služby jsou určeny všem, kdo mají zájem implementovat Business Continuity Plan do organizace. Při případném přerušení kontinuity služeb nebo činností, ať už z jakéhokoliv důvodu, by měl každý odpovědný manažer být schopen pracovat s Business Continuity Frameworkem. Mezi nejčastější klíčové uživatele služeb BCM patří:

  • CEO, CIO
  • Security Management
  • Business & Technical Team
  • Internal Auditor, QMS, ITSM, ISMS
  • Operations Management, Developers

*Podle Forrester Research 88% organizací se zajímá o výhody plynoucí ze zavedení Business Continuity Planů a propojení v rámci Business Continuity managementu.

Naši zaměstnanci jsou na projektech u zákazníka v následujících rolích:

BCM Manager – ​ISO/IEC 22301​ Certified Business Continuity Manager.

Pracují dle standardu ISO/IEC 22301 a souvisejících požadavků na systém řízení kontinuity činností (Business Continuity Management System). Mají zejména zkušenosti i s přesahem do praktické oblasti BCMS. Mají tak znalosti a dovednosti potřebné pro implementaci a zajištění procesního i bezpečnostního souladu s ISO 22301.

BCM Auditor – ​ISO/IEC 22301​ Certified Certified Business Continuity Lead Auditor

Pracují dle standardu ISO/IEC 22301 a mají potřebné znalosti a zkušenosti s požadavky auditu, celém životním cyklu interního a certifikačního auditu ve shodě se standardem ISO 22301 v aktuálních verzích pro získání úspěšného certifikačního auditu našich zákazníků. Naši zaměstnanci v pozicích Lead Auditor ISO 22301, jsou zároveň BCM TTT (Business Continuity Train the Trainer).

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON