Business Continuity Management

Představení společnosti jako poskytovatele služeb Business Continuity Managementu dle ISO/IEC 22301

Naše vize, kterou se řídíme je motivována heslem: „Kvalita na straně zákazníka“. Naše služba v oblasti Business Continuity Managementu (BCM) je sada provozních a bezpečnostních Best-Practices, která pomáhá organizacím a manažerům eliminovat dopady a ztráty v důsledku bezpečnostních incidentů, včetně okamžité obnovy klíčových procesů. Naše řešení obsahuje IT i Non IT procesy a návrhy řídících procesů pro jakékoliv kritické služby v rámci organizace. Naše koncepce a služby v oblasti BCM směřují především na vrcholové manažery organizací, podporu IT manažerů, kteří provozují různé informační systémy jež mají svoji povahou v důsledku přerušení provozu fatální dopady na organizaci. Naše služby využívají i manažeři kvality a administrátoři služeb.

Image result for business continuity managementZe strategického hlediska se Business Continuity Management zaměřuje zejména na minimalizaci finančních dopadů, zvyšování efektivity a vytváření konkurenční výhody s pomocí Business Continuity Plánů. Také se pomocí dobře nastavených plánů a metodik dá simulovat, jak je daná organizace připravena na neočekávané změny ve své organizaci.

Business Continuity Management je komplexní proces řízení kontinuity činností. BCM dle ISO 22301 identifikuje potenciální hrozby pro organizaci a jejich dopad na chod organizace. Business Continuity Management Framework pomáhá budovat flexibilní a přitom efektivní styl řízení procesů, které ochrání zájmy zainteresovaných stran, stejně tak i klíčových aktiv společnosti.

Proč “Business Continuity Plan” a jak ho uvést do praxe

Víte, jak snadné je ochromit chod organizace? Stačí výpadek telekomunikační sítě. Ten příklad má pro organizaci často fatální důsledky nejenom z důvodu nedostupných telefonů, nefunkční internetové sítě.

Budete v této situaci čekat, až operátor zjistí v čem je problém a sjedná nápravu? Nebo máte vytvořený Business Continuity Plán, díky kterému váš Business Can Continue?

Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti (resilience) organizace.

Mezi nejčastější rizika řadí přírodní katastrofy / extrémní počasí, IT a Telco výpadky, kybernetické útoky, výpadky elektrické sítě. Situaci navíc komplikuje nárůst počítačové kriminality.

Každý manažer, vedoucí, ředitel by měl mít odpovídající znalost v oblasti Business & Continuity. Naše služby jsou tudíž určeny všem, kdo mají zájem implementovat Business Continuity Plan do organizace. Při případném přerušení kontinuity služeb nebo činností, ať už z jakéhokoliv důvodu, by měl každý odpovědný manažer být schopen pracovat s Business Continuity Frameworkem. Mezi nejčastější klíčové uživatele služeb BCM patří:

  • CEO, CIO
  • Security Management
  • Business & Technical Team
  • Internal Auditor, QMS, ITSM, ISMS
  • Operations Management, Developers

*Podle Forrester Research 88% organizací se zajímá o výhody plynoucí ze zavedení Business Continuity Planů a propojení v rámci Business Continuity managementu.

Naši zaměstnanci jsou v následujících rolích:

BCM Manager - ​ISO/IEC 22301​ Certified Business Continuity Manager

Pracují dle standardu ISO/IEC 22301 a souvisejících požadavků na systém řízení kontinuity činností (Business Continuity Management System). Mají zejména zkušenosti i s přesahem do praktické oblasti BCMS. Mají tak znalosti a dovednosti potřebné pro implementaci a zajištění procesního i bezpečnostního souladu s ISO 22301.

BCM Auditor - ​ISO/IEC 22301​ Certified Certified Business Continuity Lead Auditor

Pracují dle standardu ISO/IEC 22301 a mají potřebné znalosti a zkušenosti s požadavky auditu, celém životním cyklu interního a certifikačního auditu ve shodě se standardem ISO 22301 v aktuálních verzích pro získání úspěšného certifikačního auditu našich zákazníků. Naši zaměstnanci v pozicích Lead Auditor ISO 22301, jsou zároveň BCM TTT (Business Continuity Train the Trainer).

 

Naši zákazníci v oblasti BCM:

Image result for GDPR řešení

08.01.2020