Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

Digi365

Metoda Digi365 objektivně vyhodnotí stupeň digitální vyspělosti a nastaví plán rozvoje digitální transformace v orgánech veřejné správy i komerčních organizacích.

 • Vyhodnoťte si svou současnou digitální vyspělost a stav plnění Vašich cílů či legislativních
  povinností v oblasti digitalizace.
 • Začněte svou digitalizaci systematicky měřit a řídit pomocí výkonových indikátorů DMI
  (Digital Maturity Index), protože „co neměřím, to neřídím“.
 • Zjistěte, jak jsou Vaši zaměstnanci s digitalizací ztotožněni. Zahajte jejich systematický rozvoj
  a využijte optimálně jejich potenciál.
 • Naplánujte si cílový stav Vaší digitalizace, konkrétní harmonogram rozvoje a měřte svůj pokrok
  a efektivitu vynakládaných zdrojů.

Vyhodnocení
stávajících DMI

Nastaví se
komplexní systém
indikátorů DMI organizace
a vyhodnotí se
jejich současný stav

Předání výstupů
a další kroky

Vhodnou formou
se prezentují výsledky
hodnocení a
konkrétní další kroky
pro rozvoj digitalizace

Plán rozvoje

Zpracuje se
podrobný plán
rozvoje digitalizace
pro dosažení
cílového stavu,
včetně organizačních
aspektů

grafický prvek

Názory
zaměstnanců

Zjistí se názory
zaměstnanců a stupeň
jejich ztotožnění
s digitalizací formou
dotazníkového
průzkumu a interview

SWOT digitalizace

Identifikují se silné
a slabé stránky
organizace v oblasti
digitalizace, příležitosti,
ohrožení a rizika

Připravenost
a cílová DMI

Identifikuje se stupeň
připravenosti organizace
na rozvoj digitalizace
a vyhodnotí se DMI
pro cílový stav

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu
  (vše textově i v grafech)
  včetně plánu rozvoje digitalizace
 • Interaktivní dashboard se stavem digitalizace organizace
 • Systém výkonnostních indikátorů DMI pro objektivní
  hodnocení stavu a rozvoje digitalizace

Digi365

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Digi365

Metoda Digi365 objektivně vyhodnotí stupeň digitální vyspělosti a nastaví plán rozvoje digitální transformace v orgánech veřejné správy i komerčních organizacích.

 • Vyhodnoťte si svou současnou digitální vyspělost a stav plnění Vašich cílů či legislativních
  povinností v oblasti digitalizace.
 • Začněte svou digitalizaci systematicky měřit a řídit pomocí výkonových indikátorů DMI
  (Digital Maturity Index), protože „co neměřím, to neřídím“.
 • Zjistěte, jak jsou Vaši zaměstnanci s digitalizací ztotožněni. Zahajte jejich systematický rozvoj
  a využijte optimálně jejich potenciál.
 • Naplánujte si cílový stav Vaší digitalizace, konkrétní harmonogram rozvoje a měřte svůj pokrok
  a efektivitu vynakládaných zdrojů.
grafický prvek
ikona

Vyhodnocení
stávajících DMI

Nastaví se komplexní systém indikátorů DMI
organizace a vyhodnotí se jejich současný stav

ikona

Názory
zaměstnanců

Zjistí se názory zaměstnanců a stupeň jejich ztotožnění
s digitalizací formou dotazníkového průzkumu a interview

ikona

SWOT digitalizace

Identifikují se silné a slabé stránky organizace
v oblasti digitalizace, příležitosti, ohrožení a rizika

ikona

Připravenost
a cílová DMI

Identifikuje se stupeň připravenosti organizace na rozvoj
digitalizace a vyhodnotí se DMI pro cílový stav

ikona

Plán rozvoje

Zpracuje se podrobný plán rozvoje digitalizace pro dosažení
cílového stavu, včetně organizačních aspektů

ikona

Předání výstupů
a další kroky

Vhodnou formou se prezentují výsledky hodnocení
a konkrétní další kroky pro rozvoj digitalizace

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu
  (vše textově i v grafech)
  včetně plánu rozvoje digitalizace
 • Interaktivní dashboard se stavem digitalizace organizace
 • Systém výkonnostních indikátorů DMI pro objektivní
  hodnocení stavu a rozvoje digitalizace

Digi365

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON