Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

DITA365

Metoda DITA365 (Dashboard Informačních Technologií a Aplikací) zpřístupní a vizualizuje veškeré business a IT informace pro řízení organizace a jejího ICT.

 • Vyhodnoťte si své skutečné informační potřeby v oblasti ICT a navazujících business činností pro efektivní řízení Vaší organizace.
 • Identifikujte zdroje dat při monitoringu provozu ICT, kombinujte je s externími daty a vytvořte výkonný nástroj řízení ICT včetně řízení externích dodavatelů.
 • Zjistěte skutečné potřeby informací pro jednotlivé vrstvy managementu a technického personálu pro zvýšení efektivity řízení celé oblasti ICT.
 • Naplánujte si cílový stav dashboardů (reportů, kokpitů) Vaší organizace a zpracujte plán přechodu. Každý uživatel musí dostat správné informace ve správný čas.

Analýza stavu

Popíše se současný
způsob reportingu
v oblasti ICT,
okruh uživatelů
a reportované
informace

Předání výstupů
a další kroky

Prezentují se výstupy
pro jednotlivé skupiny
uživatelů a definují se
další kroky pro rozvoj
komplexního reportingu

Plán rozvoje

Zpracuje se podrobný
plán rozvoje komplexního
dashboardingu s konkrétní
zodpovědností
za poskytování dat

grafický prvek

Potřeby uživatelů

Provede se průzkum
informačních potřeb
uživatelů a doplní
se reporty podle Best
Practices v oblasti ICT

Model reportingu

Popíše se nový model
monitoringu
a reportingu specificky
pro jednotlivé skupiny
uživatelů a příjemců dat

Model dashboardingu

Zpracují se vzorové
dashboardy, reporty
a kokpity z oblasti ICT
pro jednotlivé skupiny
uživatelů
s vizualizovanými daty

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s návrhem zajištění monitoringu celé oblasti ICT a s návrhem vizualizace výsledků, včetně harmonogramu realizace 
 • Interaktivní dashboardy o stavu ICT, nastavené podle potřeb jednotlivých manažerských úrovní a technických pracovníků či operátorů IT

DITA365

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DITA365

Metoda DITA365 (Dashboard Informačních Technologií a Aplikací) zpřístupní a vizualizuje veškeré business a IT informace pro řízení organizace a jejího ICT.

 • Vyhodnoťte si své skutečné informační potřeby v oblasti ICT a navazujících business činností pro efektivní řízení Vaší organizace.
 • Identifikujte zdroje dat při monitoringu provozu ICT, kombinujte je s externími daty a vytvořte výkonný nástroj řízení ICT včetně řízení externích dodavatelů.
 • Zjistěte skutečné potřeby informací pro jednotlivé vrstvy managementu a technického personálu pro zvýšení efektivity řízení celé oblasti ICT.
 • Naplánujte si cílový stav dashboardů (reportů, kokpitů) Vaší organizace a zpracujte plán přechodu. Každý uživatel musí dostat správné informace ve správný čas.
grafický prvek
ikona

Analýza stavu

Popíše se současný způsob reportingu v oblasti ICT, okruh uživatelů a reportované informace

ikona

Potřeby uživatelů

Provede se průzkum informačních potřeb uživatelů a doplní se reporty podle Best Practices v oblasti ICT

ikona

Model reportingu

Popíše se nový model monitoringu a reportingu specificky pro jednotlivé skupiny uživatelů a příjemců dat

ikona

Model dashboardingu

Zpracují se vzorové dashboardy, reporty a kokpity z oblasti ICT pro jednotlivé skupiny uživatelů s vizualizovanými daty

ikona

Plán rozvoje

Zpracuje se podrobný plán rozvoje komplexního dashboardingu s konkrétní zodpovědností za poskytování dat

ikona

Předání výstupů
a další kroky

Prezentují se výstupy pro jednotlivé skupiny uživatelů a definují se další kroky pro rozvoj komplexního reportingu

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s návrhem zajištění monitoringu celé oblasti ICT a s návrhem vizualizace výsledků, včetně harmonogramu realizace
 • Interaktivní dashboardy o stavu ICT, nastavené podle potřeb jednotlivých manažerských úrovní a technických pracovníků či operátorů IT

DITA365

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON