Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

Integrace systémů a dat,
Business Intelligence

https://itcon.cz/wp-content/uploads/2023/01/Picture1.png

Naše integrační projekty jsou zaměřeny na poskytnutí co největší přidané hodnoty našim zákazníkům, kterou mohou získat z optimalizované a integrované architektury ICT, z efektivního řízení svých dat. Navrhujeme architektonicky i procesně optimální postupy, doprovázíme zákazníka procesem transformace, vyškolíme jeho personál na IT i business straně (především odborné garanty systémů a uživatelské správce dat).

Cílem je vždy maximálně monetizovat informační hodnotu dat zákazníků. Proto analyzujeme dostupné externí datové zdroje, kombinujeme je s internímy daty a hledáme vhodné synergie za použití pokročilých analytických nástrojů. Výstupní data vizualizujeme v sofistikovaných systémech monitoringu, reportingu a aktivního dashboardingu, customizované individuálně pro každou manažerskou či technickou úroveň – vždy s cílem mít ve správný čas přesně ta správná data, ne méně a ne více. Naše pojetí Business Intelligence zákazníkům přináší podstatnou konkurenční výhodu.

Součástí našich projektů bývá i Data Governance, tzn. nasazení systému správy a řízení dat, který přináší komplexní evidenci dat, přehled vazeb mezi nimi a jejich podmíněnost, jednoznačnou zodpovědnost za data a za jejich aktualizaci. Podle naší zkušenosti bývá u zákazníků příležitost ke zlepšení právě v uživatelské správě dat a systémy Data Governance jim dokáží velmi efektivně pomoci a zjednodušit jejich práci.

Při tvorbě optimalizované a integrované architektury (především u složitějších a rozsáhlejších informačních systémů) se vždy zaměřujeme na:

 • Snížení heterogenity prostředí ICT
 • Snížení počtu rozhraní mezi systémy
 • Optimální podporu business procesů a business cílů organizace
 • Dobrou škálovatelnost, možnosti upgrade i downgrade
 • Optimální využití cloudifikace
 • Vysoký stupeň kybernetického zabezpečení
 • Možnost transparentního sledování a vyhodnocování investičních ivprovozních nákladů na jednotlivé systémy
 • Schopnost zákazníka mít své systémy plně pod kontrolou a zamezit případnému Vendor Lock

Významnou součástí našich integračních a datových projektů jsou strategické činnosti, potřebné pro efektivní řízení IT (IT Governance), především:

 • Zpracování či aktualizace Strategie rozvoje IT a digitalizace se zohledněním aktuálních legislativních změn
 • Zpracování akčních plánů pro jednotlivé roky, nastavení priorit
 • Definice standardů ICT, kontrola dodržování
 • Koordinace tvorby a aktualizace dokumentace, především v high level architektuře, tvorba architektonických modelů
 • Zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci v rámci výběrových řízení (požadavky na architekturu, standardy ICT, způsob integrace do stávajícího systému)
 • Příprava plánů migrace či testování
 • Provozní pravidla ICT systémů a aplikací, s důrazem na optimální kybernetické zabezpečení
 • Sdílení znalostí (Knowledge Management) v prostředí zákazníka
Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON