Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

Sec365

Metoda Sec365 objektivně vyhodnotí vyspělost
informační a kybernetické bezpečnosti organizace
a nadefinuje plán nezbytných nápravných opatření.

 • Vyhodnoťte objektivně svou současnou kybernetickou vyspělost a stav plnění Vašich legislativních povinností v oblasti informační a kybernetické ochrany.
 • Začněte svou informační bezpečnost systematicky měřit a řídit pomocí výkonových indikátorů SMI (Security Maturity Index), protože „co neměřím, to neřídím“.
 • Zjistěte, jak jsou Vaši zaměstnanci ztotožněni s informační bezpečností, prohlubujte systematicky jejich rozvoj a využijte optimálně jejich potenciál.
 • Naplánujte si požadovaný stav Vaší informační a kybernetické ochrany a zpracujte plán rozvoje bezpečnosti včetně pravidelného testování a auditů.

Vyhodnocení
stávajících SMI

Nastaví se systém indikátorů
SMI (Security Maturity Index)
a vyhodnotí se
jejich současný stav

Předání výstupů
a další kroky

Vhodnou formou
se prezentují
výsledky hodnocení
a konkrétní další kroky
pro rozvoj zabezpečení
organizace

Plán rozvoje

Zpracuje se
podrobný plán
rozvoje bezpečnosti
pro dosažení
cílového stavu,
včetně organizačních
aspektů

grafický prvek

Názory
zaměstnanců

Zjistí se názory
zaměstnanců
o informační
bezpečnosti formou
dotazníkového
průzkumu a interview

SWOT informační
bezpečnosti

Identifikují se silné
a slabé stránky
zabezpečení organizace,
příležitosti, ohrožení
a rizika

Připravenost
a cílová SMI

Identifikuje se stupeň
připravenosti organizace
na rozvoj bezpečnosti
a vyhodnotí se SMI
pro cílový stav

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu (vše textově
  i v grafech) včetně plánu rozvoje informační a kybernetické
  bezpečnosti
 • Interaktivní dashboard se stavem zabezpečení organizace
 • Systém výkonnostních indikátorů SMI pro hodnocení
  bezpečnosti

Sec365

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Sec365

Metoda Sec365 objektivně vyhodnotí vyspělost informační a kybernetické bezpečnosti organizace a nadefinuje plán nezbytných nápravných opatření.

 • Vyhodnoťte objektivně svou současnou kybernetickou vyspělost a stav plnění Vašich legislativních povinností v oblasti informační a kybernetické ochrany.
 • Začněte svou informační bezpečnost systematicky měřit a řídit pomocí výkonových indikátorů SMI (Security Maturity Index), protože „co neměřím, to neřídím“.
 • Zjistěte, jak jsou Vaši zaměstnanci ztotožněni s informační bezpečností, prohlubujte systematicky jejich rozvoj a využijte optimálně jejich potenciál.
 • Naplánujte si požadovaný stav Vaší informační a kybernetické ochrany a zpracujte plán rozvoje bezpečnosti včetně pravidelného testování a auditů.
grafický prvek
ikona

Vyhodnocení
stávajících SMI

Nastaví se systém indikátorů SMI (Security Maturity Index) a vyhodnotí se jejich současný stav

ikona

Názory
zaměstnanců

Zjistí se názory zaměstnanců o informační bezpečnosti formou dotazníkového průzkumu a interview

ikona

SWOT informační
bezpečnosti

Identifikují se silné a slabé stránky zabezpečení organizace, příležitosti, ohrožení a rizika

ikona

Připravenost
a cílová SMI

Identifikuje se stupeň připravenosti organizace na rozvoj bezpečnosti a vyhodnotí se SMI pro cílový stav

ikona

Plán rozvoje

Zpracuje se podrobný plán rozvoje bezpečnosti pro dosažení cílového stavu, včetně organizačních aspektů

ikona

Předání výstupů
a další kroky

Vhodnou formou se prezentují výsledky hodnocení a konkrétní další kroky pro rozvoj zabezpečení organizace

Co je výstupem:

 • Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu (vše textově i v grafech) včetně plánu rozvoje informační a kybernetické bezpečnosti
 • Interaktivní dashboard se stavem zabezpečení organizace
 • Systém výkonnostních indikátorů SMI pro hodnocení bezpečnosti

BCM365

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON