Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost (KB) je souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru. Rostoucí význam kybernetické ochrany jde ruku v ruce s celosvětovým trendem nárůstu počtu a závažnosti hackerských útoků. Proto by každá organizace měla mít zajištěnou odpovídající úroveň kybernetické bezpečnosti v souladu se svou celkovou bezpečnostní politikou.

Jaké projekty provádíme:

Audity KB:

Cílem tohoto auditu je u vybraného orgánu státní správy prověřit a zanalyzovat stav technických a organizačních bezpečnostních opatření, způsob organizačního zajištění a použité zdroje. Na základě těchto zjištění pak poskytnout zadavateli detailní vyhodnocení úrovně stávajícího zajištění KB, doporučení a plán dalších kroků.

Obsazení bezpečnostních rolí:

Zajišťujeme personálně (interně či externě) bezpečnostní role – především role Manažera KB, Architekta KB, Garanta aktiva a Auditora KB.

Nasazení systémů KB:

Implementujeme komplexní soubor bezpečnostních opatření, aby byly pokryty především tyto procesy a oblasti:

Organizační opatření:

 • Řízení dodavatelů
 • Bezpečnost lidských zdrojů
 • Řízení provozu a komunikací
 • Řízení změn
 • Řízení přístupu
 • Akvizice, vývoj a údržba
 • Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
 • Řízení kontinuity činností
 • Audit KB

Technická opatření:

 • Fyzická bezpečnost
 • Bezpečnost komunikačních sítí
 • Správa a ověřování identit
 • Řízení přístupových oprávnění
 • Ochrana před škodlivým kódem
 • Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
 • Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
 • Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
 • Aplikační bezpečnost
 • Kryptografické prostředky
 • Zajišťování úrovně dostupnosti informací
 • Průmyslové, řídicí a obdobné specifické systémy
 • Digitální služby

Dále jsou stanovena pravidla pro bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci, včetně pravidelného přezkoumávání.

 

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON