Pondělí - Pátek8:00 - 21:00
PobočkyŠtefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 | Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav
Navštivte naše sociální sítě

Systémová integrace

Během projektů systémové integrace se řídíme těmito zásadami:

Pojetí systémové integrace:

Jedná se o komplexní proces, který je nezbytný pro efektivní fungování rozsáhlejších informačních systémů. Z technického hlediska se jedná o integraci různých technických částí informačního systému (tedy aplikací a systémů) do jednoho integrovaného celku, kdy jeho celková architektura optimálně podporuje business procesy organizace.

Role systémového integrátora:

Za systémovou integraci zodpovídá systémový integrátor, který zodpovídá za funkčnost informačního systému jako celku a jeho úkolem je technické zajištění integrace i koordinace jednotlivých dodavatelů. Systémový integrátor sehrává významnou roli koordinátora při systematizaci požadavků zadavatele na vývoj a rozvoj informačního systému, řízení a kontroly kvality výstupů projektů. Řídí, koordinuje a přebírá garanci za efektivní realizaci business cílů ve smyslu termínů, rozsahu řešení, nákladů, rozpočtu a kvality. Systémový integrátor je garantem řádného návrhu řešení a jasné specifikace zadání na jeho realizaci, koordinuje jednotlivé požadavky na vstupy a kontroluje výstupy s cílem dodat celkové funkční řešení zadavateli.

Přínosy systémové integrace:

 • Zjednodušení stávající architektury integrace, snížení heterogenity prostředí, snížení počtu rozhraní mezi systémy
 • Nižší náklady na modifikaci stávajících systémů a aplikací
 • Nižší náklady na implementaci a integraci nových systémů a aplikací
 • Větší automatizaci business procesů, což přináší nižší náklady a větší rychlost zpracování
 • Možnost snadnější integrace se systémy externích subjektů

Další doprovodné činnosti systémového integrátora jsou:

 • Aktualizace příslušných částí Koncepce / strategie rozvoje IT a digitalizace či Informační koncepce se zohledněním externích vstupů a legislativních změn
 • Vstupy do architektury
 • Vstupy do akčních plánů pro jednotlivé roky, nastavení priorit
 • Definice standardů ICT, kontrola dodržování
 • Koordinace tvorby a aktualizace dokumentace, především v high level architektuře
 • Spolupráce s projektovou kanceláří, s portfolio / program / projekt managementem
 • Zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci v rámci výběrových řízení (požadavky na architekturu, standardy ICT, způsob integrace do stávajícího systému)
 • Příprava migračních plánů
 • Vyhodnocení dopadů požadovaných změn infrastruktury a sdílených komponent

 

Kanceláře
Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5
Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5
ITCON Solutions s.r.o.
IČ 274 32 769, DIČ 274 32 769
Certifikace

BCM

ITIL®

ISMS

ArchiMate®

Hacking

IT4IT®

SCRUM®

TOGAF

P3O®

ITSM

PRINCE2®

BABOK®

GDPR

ISTQB

DevOps

2022 © ITCON